Петък, 13 Февруари 2015 00:00

Управление на информационната сигурност (ISO 27001)

4.1. Вътрешни одитори на системи за управление на информационната сигурност (ISO 27001+ ISO

19011) – 20 уч. часа

4.2. Мениджъри на системи за управление на информационната сигурност (ISO 27001) -

допълнително към 4.1 – още 12 уч. часа

3.1) – общо 32 уч. часа

Best World Bookamker williamhill.com reviewwbetting.co.uk

Main Menu