Петък, 12 Юни 2015 00:00

Курс „Работа с клиенти, комуникативност и антистрес“

Програма на обучение за служители - работа с клиенти.
1. Работа с клиенти. Комуникативност. Инициативност. Разрешаване на междуличностни конфликти.
2. Подготовка и компетентност за обслужване на клиенти
  Познаване и определяне на типовете клиенти
  Методи за осъществяване и изграждане на успешни контакти
  Техники на убеждение и влияние за успешни комуникации
  Методи за създаване на удовлетвореност от обслужването
  Техники за преодоляване и справяне с възраженията
   Завършеност и комплексност на обслужването
3. Как да се преборим със стреса на работното място.

За записване и допълнителна информация: тел. 02 8130 740, 0889 20 50 20

Център за Професионално Обучение към “БМВ” ЕООД може да Ви предложи и специализирани обучения според нуждите за обучения и повишаване на административния капацитет на служителите.

Best World Bookamker williamhill.com reviewwbetting.co.uk

Main Menu