Петък, 12 Юни 2015 00:00

Обучение по първа долекарска помощ на работното място

Предлагаме Ви обучение по Първа долекарска помощ на работното място във връзка и с изискването на ЗБУТ, чл. 20, ал. 1 и ал. 2 и чл. 22 ал. 2 относно задължението на работодателя да създаде организация и да определи броя работещи за оказване на първа помощ при предотвратяване на вредните последици в случай на извънредни ситуации.

ЦПО към БМВ ЕООД изготвя програми за обучение на основата на препоръките и методологията за обучения по първа долекарска помощ съобразно нуждите на нашите клиенти и рисковете на работната среда.

За записване и допълнителна информация: тел. 02 8130 740, 0889 20 50 20

Best World Bookamker williamhill.com reviewwbetting.co.uk

Main Menu