„Охранител“ и „Ръководител на охранителна дейност“

Център за Професионално Обучение към „БМВ" организира курс за „Охранител" и „Ръководител на охранителна дейност" по програма минимум на Академията на МВР".

Курсът ще се проведе в град София, в сградата на ЦПО към „БМВ" ЕООД на бул. „Кн.Мария Луиза" 101.

Цена на курса: 60лв.

Необходими документи:

  • копие на лична карта
  • копие от диплома за завършено

образователно равнище

  • медицинско свидетелство, че професията не е противопоказна за обучаемото лице
  • 1 бр. снимка паспортен формат

Обучението включва подготовка по модулите: Правна подготовка, Права и задължения на охранителите, Отношения с гражданите, Лична защита и Долекарска помощ.

Предварително записване и заплащане

на курса в ЦПО към „БМВ" на

бул. „Кн.Мария Луиза" 101 или чрез

банков превод в:

ЦКБ

IBAN BG70CECB97901055653900

BIC CECBBGSF

За контакти и допълнителна

информация: тел. 02 8130 740, 0889 20 50 20

 

Best World Bookamker williamhill.com reviewwbetting.co.uk

Main Menu