Неделя, 19 Април 2015 00:00

Първоначалното обучение за охранители

Цел на обучението: Обучаемите да усвоят необходимите първоначални професионални знания и умения за изпълнение на охранителна дейност. Срок на обучение - 40 учебни часа с продължителност 5 дни След успешно полагане на изпит получавате Удостоверение за професионалнa квалификация за част от професия, по образец на МОМН.

Цена на курса: по договаряне

Best World Bookamker williamhill.com reviewwbetting.co.uk

Main Menu