Петък, 13 Февруари 2015 00:00

Управление на качеството (ISO 9001)

1.1. Вътрешни одитори на системи за управление на качеството (ISO 9001+ ISO 19011) – 16 уч.

часа

1.2. Мениджъри на системи за управление на качеството (ISO 9001) – допълнително към 1.1 – още

8 уч. часа (изисква се лицата предварително да са преминали курс по 1.1) – общо 24 уч. часа

Best World Bookamker williamhill.com reviewwbetting.co.uk

Main Menu