Петък, 13 Февруари 2015 00:00

Управление на здравето и безопасността при работа (OHSAS 18001)

2.1. Вътрешни одитори на системи за управление на здравето и безопасността при работа (OHSAS

18001+ ISO 19011) – 16 уч. часа

2.2. Мениджъри на системи за управление на здравето и безопасността при работа (BS OHSAS

18001:2007) – допълнително към 2.1 – още 16 уч. часа (изисква се лицата предварително да са

преминали курс по 2.1) – общо 32 уч. часа

Best World Bookamker williamhill.com reviewwbetting.co.uk

Main Menu