Център за Професионално Обучение към „БМВ" организира курс за „Майстор по ремонт и реставриране на оръжие". Курсът ще се проведе в град…
Център за професионално обучение към „БМВ" организира курс за „Безопасно боравене с огнестрелно оръжие".Курсът ще се проведе в град София,…
Център за Професионално Обучение към „БМВ" организира курс за „Охранител" и „Ръководител на охранителна дейност" по програма минимум на Академията…
Център за Професионално Обучение към „БМВ“ ЕООД е лицензиран от Националната агенция за професионално образование и обучение с Лицензия №…
Предлагаме Ви обучение по Първа долекарска помощ на работното място във връзка и с изискването на ЗБУТ, чл. 20, ал.…
Цел на обучението: Обучаемите да усвоят необходимите първоначални професионални знания и умения за изпълнение на охранителна дейност. Срок на обучение…
Центърът за професионално обучение към БМВ ЕООД провежда курсове по английски език с преференциални условия за участие . Курсовете са…
3.1. Вътрешни одитори на системи за управление на околната среда (ISO 14001+ ISO 19011) – 16 уч. часа 3.2. Мениджъри…
Best World Bookamker williamhill.com reviewwbetting.co.uk

Main Menu