За нас

Безконтактни мултиплексорни вериги „БМВ“ ЕООД е търговско дружество към Министерство на вътрешните работи. Център за Професионално Обучение към „БМВ“ е лицензиран от Националната агенция за професионално образование и обучение (НАППО) с Лицензия No 200512264 / 13.07.2005 г. Нашият център е партньор на държавния и частен сектор в сферата на охрана и сигурност. Предлагаме обучения и тренировъчни умения в целия диапазон на отбрана, сигурност и повишаване на административния капацитет на служителите.

Best World Bookamker williamhill.com reviewwbetting.co.uk

Main Menu