Събота, 18 Април 2015 00:00

Чуждоезиково обучение по Общ английски език с комуникативна насоченост.

Центърът за професионално обучение към БМВ ЕООД провежда курсове по английски език с преференциални условия за участие .

Курсовете са структурирани по отделни нива – съответно: Starter, А1, А2, В1 и В2 от общата Европейска езикова рамка.

Планират се и курсове по разговорен англииски. Същите са предназначени за курсисти, които в миналото са завършили ниво В1 или В2, но не ползват англииски език в ежедневието. Целите на тези курсове са развитие на речевите умения, припомняне и надграждане.

Учебните програми са разработени въз основа на учебните системи Language to Go и Face2face (одобрени от МОН) и учебниците за съответните нива от издателство Pearson Longman и издателство Cambridge University Press.

Продължителността на ниво Starter е 100 учебни часа.

Продължителността на нива А1, А2,В1 и В2 е 120 учебни часа.

Продължителността на курс по разговорен англииски е 40 учебни часа.  

Занятията се провеждат два пъти в седмицата ( понеделник и сряда или вторник и четвъртък) по 4 учебни часа, от 18:00 ч. (или 18:15ч.) в учебни зали на БМВ ЕООД, бул. „Мария Луиза“ №101.  

За нива А2, В1и В2 се провежда входящ тест за определяне на нивото.

За всяко отделно ниво, както и за курса по разговорен англииски, на успешно завършилите курсисти се издава сертификат.

Таксата за участие в ниво Starter е 396 лева; за нива А1, А2, В1 и В2 е 459 лева; за курс по разговорен англииски – 269 лева. За всяко отделно ниво има възможност за разсрочено плащане (две равни вноски в два последователни месеца). Предвидена е отстъпка от цената в размер 10% при семейно участие. Курсовете се заплащат преди началото им.Учебният комплект (учебник, учебна тетрадка и DVD) са с отделна цена.

Обученията се провеждат присъствено.

От началото на 2024 г. се предвижда провеждане наедин курс, дистанционно обучение - ниво Starter.

Желаещите да участват в курс по английски език, следва да се обадят в Центъра за професионално обучение към БМВ ЕООД на следните телефони: 02/ 813 07 40; 0889 20 50 20 .

Best World Bookamker williamhill.com reviewwbetting.co.uk

Main Menu