Петък, 13 Февруари 2015 00:00

Управление на околната среда (ISO 14001)

3.1. Вътрешни одитори на системи за управление на околната среда (ISO 14001+ ISO 19011) – 16

уч. часа

3.2. Мениджъри на системи за управление на околната среда (ISO 14001) - допълнително към 3.1 –

още 8 уч. часа (изисква се лицата предварително да са преминали курс по 3.1) – общо 24 уч. часа

Best World Bookamker williamhill.com reviewwbetting.co.uk

Main Menu