Петък, 12 Юни 2015 00:00

Обучение по програма "Антитероризъм"

Център за Професионално Обучение към „БМВ“ ЕООД е лицензиран от Националната агенция за професионално образование и обучение с Лицензия № 200512264 /13.07.2005г. Нашият център е партньор на държавния и частен сектор в сферата на охрана и сигурност. Предлагаме обучения и тренировъчни умения в целия диапазон на отбрана, сигурност и повишаване на административния капацитет на служителите.

Обучението попрограма "Антитероризъм" включва теоретична и практическа подготовка за установяване на процеси, предотвратяване, разкриване и пресичане на терористични актове.

Програмата включва:

  • Тероризъм - същност, възникване и развитие.

  • Видове тероризъм. Характерни черти на съвременния тероризъм.

  • Разкриване на подготовка за терористична атака.

  • Принципи на антитерористичната защитеност.

  • Общи препоръки и превенция за подпомагане предотвратяването на терористични актове.

  • Действия и поведение на служителите при настъпило събитие (телефонно обаждане, безстопанствен предмет, заложници, терористичен акт – класически, с взривно устройство, ОМП). Действия на органите на МВР.

  • Тактически и организационни препоръки за предотвратяване и

недопускане вземането на заложници.

  • Процедури и алгоритъм за защита от нетрадиционни рискове и асиметрични заплахи.Проверка на лица и багажи. Специална категория пътници.

  • Рискове в гражданското въздухоплаване.Предизвикателства при откриване на заплахи.

За записване и допълнителна информация: тел. 02 8130 740, 0889 20 50 20

Best World Bookamker williamhill.com reviewwbetting.co.uk

Main Menu